nincs meg a csapat, nem jönnek a csapattársak vagy másokra vársz?!

szervezz meccset néhány kattintással

1
hogyan?

regisztrálj és hozz létre saját csapatot, indíts eseményeket vagy jelentkezz meccsekre

2
miért?

pályát keresel? sok idő megy el a szervezéssel? 5 + 1 érv a #meccselunk.com mellett

3
mennyiért?

legyél tagja egyszerre akár 3 csapatnak is és szervezz meccset költségek nélkül!

miért érdemes regisztrálni?

5 + 1 érv a meccselunk.com mellett

1
sms és email áradat nélkül online, egy helyen követhetitek a létszám alakulását
2
egyszerű használat, átlátható felület és számos funkció segíti a csapatod
3
egy felhasználói fiókkal akár több csapatnak is tagja lehetsz egyszerre
4
nemcsak a csapatot szervezhetsz, de helyszínt is kereshetsz a meccsekhez
5
ha nincs meg a létszám toborozz új csapattagokat velünk!

+1
előfizetési díj 0 Ft-tól - szervezzétek a csapat meccseit költségek nélkül

alapcsomag

csapattagok számára

0 Ft / év

csapattagság akár 3 csapatban is
jelentkezés meccsekre
csapatok létrehozása, 30 fős létszámig
csapat üzenőfal
új csapattárs toborzása

regisztrálok

profi csomag

csapattagok számára

12.990 Ft / év

alapcsomag tartalma
csapattagság 6 csapatig
30 fő feletti csapatok létrehozása
email értesítés a csapattársak üzeneteiről

regisztrálok

üzemeltetői csomag

pálya tulajdonosok számára

29.990 Ft / év + ÁFA

részletes pálya adatlap a keresőben
árlista, nyitvatartás
képek és tovább információk a pályáról
foglalási értesítő email-ben

regisztrálok

adatkezelés a meccselunk.com oldalon

itt elolvashatod miért és hogyan kezeljük az adataidat

általános, összefoglaló tájékozatás

A www.meccselunk.com egy magyar fejlesztésű weboldal, amelynek célja baráti társaságok, amatőr csapatok sporteseményeinek szervezése. Bizonyos funkciók használata elektronikus kapcsolattartásra alkalmas személyes adatokat igényelhet: ez a gyakorlatban a felhasználónevet és email címet jelenti. Továbbá lehetőséged van - de nem kötelező - profilképet feltölteni magadról vagy néhány sporttal összefüggő preferenciát megadni.
Kifejezetten NEM kérünk olyan érzékeny személyes adatokat, mint például lakcím, telefonszám, életkor, születési hely stb.

A teljesség igénye nélkül a legfontosabb, a rendszer által megvalósított funkciók funkciók, amely során személyes adatok megadása, tárolása, feldolgozása és továbbítása lehet szükséges:

 • regisztráció
 • csapaton belüli kapcsolattartás
 • üzenetküldés más felhasználóknak, pl. csapat és pálya adminisztrátoroknak
 • meghívó küldése ismerősöknek
 • meccselunk.com által küldött értesítések, tájékoztató levelek fogadása

Mivel a rendszer egyik alapvető célja a csapatok, események szervezése és ehhez kapcsolódóan a felhasználók közötti kapcsolattartás elősegítése - amely többek között a rendszeren keresztül küdött email-ek formájában történik - ezért a felhasználó neve és email címe az üzenetek küldése során a címzettek számára megismerhetővé válik!
Amennyiben nem szeretnéd, hogy a személyes adataid megismerhetővé váljanak, akkor lehetőséged van email cím megadása nélkül is regisztrálni, valamint nem kötelező a valódi nevedet sem megadni (ugyanakkor email cím megadása nélkül bizonyos funkciókat nem tudsz használni, pl. üzenet küldése más falhasználóknak).
Továbbá szeretnék arról is tájékoztatni, hogy az oldal legfontosabb funkciói - néhány extra szolgáltatásól eltekintve - a csapatok és tagjaik számára költségek nélkül használhatók. Ugyanakkor az oldal üzemeltetéséhez bevételre van szükségünk, amelyet alapvetően hirdetésekből és szponzori együttműködésekből szeretnénk biztosítani. Ebből kifolyólag a regisztráció során megadott email címekre küldött tájékoztató levelekben, rendsze által küldött értesítésekben eseti jelleggel partneri ajánlatokat, hirdetéseket is találhatsz.
A meccselunk.com üzemeltetője (Blackburn Consulting Kft.) a regisztráció vagy az oldal szolgáltatásainak igénybevétele során megadott adatokat - beleértve a személyes adatokat is - az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően, az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célok szerint kezeli.


További részletekért kattints zöld ikonra.


részletes adatkezelési tájékozató

1. Bevezetés

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.
Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

2. Adatkezelés célja, időtartama, jogalapja

Az oldal által megvalósított csapatszervező funkcionalitás használata, felhasználók - csapatok, csapattagok, pálya üzemeltetők - közötti kapcsolatfelvétel, valamint az oldal használatával kapcsolatos tájékoztatás érdekében személyes adatokat tárolunk és kezelünk. Továbbá a megadott email címre az üzleti partnereink ajánlataival kapcsolatos elektronikus tájékoztatásokat, hirdetéseket, hírleveleket küldünk eseti jelleggel.
A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció fennállása alatt, illetve az érintett Felhasználói minőségének fennállását követő legfeljebb 5 évig. (Felhasználó: az oldalon elérhető alkalmazásokat letöltő vagy szolgáltatásokra regisztráló természetes vagy jogi személy).
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR rendelet (47) pontja értelmében az Adatkezelő jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre. Ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele. Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése szintén jogos érdeken alapulónak tekinthető, valamint személyes adatoknak a csalások megelőzése céljából feltétlenül szükséges kezelése szintén az érintett adatkezelő jogos érdekének minősül. Az Adatkezelőnek jogos érdeke, hogy a Felhasználókkal kapcsolatot tudjon tartani az Adatkezelőt és a Felhasználót érintő ügyekben, illetve tájékoztatást tudjon adni az oldal működésével kapcsolatban.

3. Adatkezelő

cégnév: Blackburn Consulting Kft.
cégjegyzékszám: 01-09-923171
email cím: . eu

4. Adatfeldolgozó

cégnév: BusinessICS Ltd. (SmarterASP.NET)
cím: 1455 Monterey Pass Road, Monterey Park, CA 91754
email cím: [email protected]
GDPR tájékoztatás: gpdrgeneral-data-protection-regulation-compliance
Kiegészítő tájékoztatás az adatfeldolgozóról: A meccelunk.com hosting szolgáltatója a SmarterASP, amely szolgáltató a világ számos régiójában és országában jelen van. A meccselunk.com számára nyújtott hosting szolgáltatást az Európai Unió területén levő adatközpontból biztosítja. A SmarterASP infrastruktúrája és szerverei a szolgáltató tájékoztatás szerint [SSAE 16 SOC 2 Type II] auditálási folyamaton estek át.

5. Tájékoztatás az érintett jogairól

Előzetes tájékozódáshoz való jog Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

Az érintett hozzáférési joga Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

Az adatkezelés korlátozásához való jog Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

A tiltakozáshoz való jog Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség.

6. A kezelt adatok köre

A kezelt személyes adatok köre:
(1) csapattagként regisztrált felhasználók: a természetes személy neve, e-mail címe, sporttal kapcsolatos preferencia és profil kép
(2) pálya üzemeltetőként regisztrált, üzleti partnert képviselő személy vagy egyéni vállalkozók esetén a természetes személy neve, e-mail címe, beosztása, számlázási cím, telephely.

7. Az érintett kérelmek előterjesztése, az adatkezelő intézkedései

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

8. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
2. Az 1. pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a Rendelet 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.
3. Az érintettet nem kell az 1. pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1. pontban említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
4. Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a 3. pontban említett feltételek valamelyikének teljesülését.

9. Panasztétel, jogorvoslat

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
1. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.
A felügyeleti hatóság elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
weboldal: www.naih.hu

2. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.


Cookie (süti) tájékoztató

A cookie-k vagy más néven sütik célja, hogy gyorsítsák és könnyítsék a honlap használatát, kiegyensúlyozzák a szerverekre érkező terhelést, valamint támogatják a honlap üzemeltetését. A sütik olyan fájlok vagy információdarabok, amelyeket a látogató által elért webszerver küld a látogató számítógépének webböngészője számára.
Egy süti általában tartalmazza annak a webhelynek a nevét, ahonnan érkezett; a süti azonosítóját, vagyis egy véletlenszerűen generált egyedi számot; valamint annak élettartamát (milyen hosszan kerül megőrzésre az online kommunikációs eszközön). A süti a felhasználó készülékének háttértárjában egy fájlban tárolódik, minimális a helyigénye és a süti fájl tartalmát az azt elküldő webszerver bármikor lekérdezheti a böngészőből (a szerver kizárólag az általa küldött süti tartalmát éri el, más adatokhoz nem fér hozzá!).
Továbbá más weboldalakhoz hasonlóan mi is használjuk a Google Analytics online forgalomelemző szolgáltatásait, amely szintén igényeheti a Google szerverei által küldött sütik használatát. Erről az alábbi linken olvashatsz bővebben: Google Analytics cookie szabályzat.
A funkciók, amelyek során sütiket használhat az oldalunk:

 • bejelentkezés, felhasználó bejeletkezési státuszának fenntartása
 • felhasználó navigáció, weboldal használattal kapcsolatos preferenciák megjegyzése
 • weboldal forgalmi elemzéshez szükséges adatok (Google Analytics)


általános szerződési és felhasználási feltételek (ÁSZF)

a www.meccselunk.com weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételének szabályai és feltételei

A "meccselunk.com" rendszer fejlesztője és üzemeltetője a Blackburn Consulting Kft., cégjegyzékszám: 01-09-923171 (továbbiakban: Blackburn vagy Szolgáltató).
A szolgáltatást igénybe vevő, regisztrált felhasználók és a nem regisztrált, de a rendszer publikus funkcióit használó látogatók (továbbiakban: Felhasználó(k)) a regisztrációval vagy a rendszer funkcióinak használatával elfogadják és magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik jelen ÁSZF rendelkezéseit.
Az általános szerződési feltételek a Blackburn által üzemeltett "meccselunk.com" weboldal és azon keresztül nyújtott szolgáltatások (továbbiakban: szolgáltatás, rendszer vagy "meccselunk.com") igénybevételére vonatkozó általános felhasználási feltételeket, a szolgáltatás igénybevétele során a felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

További részletekért kattints zöld ikonra.


SZOLGÁLTATÓ:
Blackburn Consulting Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-923171
Adószám: 14856282-2-43
Nyilvántartó bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Email cím: . com
FELHASZNÁLÓ:
Az a természetes személy vagy jogi személy aki – akár saját nevében, akár más jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet nevében – a szolgáltatást (regisztrációval vagy anélkül) használja.
Kiskorú Felhasználó tevékenységéért a törvényes képviselője felel.

Alapvető feltételek

Jelen dokumentum (ÁSZF) elfogadása jogviszonyt teremt a Szolgáltató, valamint a rendszer szolgáltatásait igénybe vevő Felhasználó között.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra és annak funkcióit használja – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak – az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére és funkcióinak használatára.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a rendszer, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Bármely a www.meccselunk.com-tól különböző weboldal (Facebook.com, Google.com, stb.), meccselunk.com-hoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldalon közzétett szabályzatok, tájékoztatók és feltételek (is) vonatkoznak. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.


A Szolgáltatás legfontosabb elemei

A www.meccselunk.com egy magyar fejlesztésű weboldal, amelynek célja baráti társaságok, amatőr csapatok sporteseményeinek szervezése, a csapattagok között kapcsolattartás támogatása, új csapattagok toborzása.
Emellett a rendszer a sportpálya üzemeltetők részére lehetővé teszi az általuk üzemeltett pályákra vonatkozó, tájékoztató és marketing célú tartalmak feltöltését és a felhasználóktól a meccselunk.com rendszeren keresztül érkező üzenetek fogadását (pl. pályafoglalás, információ kérés).

Rendszerhasználati díjak

A rendszer bizonyos alapfunkció térítés nélkül, míg más funkciók térítés ellenében vehetők igénybe. A Rendszerhasználati díjak a regisztrált Felhasználók számára az alábbiak szerint alakulnak:

alapcsomag: 0 Ft (lejárat nélkül)
Játékosok (csapattagok) számára igénybe vehető szolgáltatási csomag, amely tartalmazza a rendszer alapvető funkcióinak használatát. Az alapvető funkciók az alábbiak:
 • saját profil adatok karbantartás
 • csapatok létrehozása, csapat adatlapok karbantartása
 • meccsek (események) létrehozása, módosítása
 • toborzás - meghívó küldése, új csapattagok felvétele, csapat hirdetések kezelése
 • csapat üzenőfalon bejegyzések létrehozása
 • kereső funkciók - pályák, más csapatok, események
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a fenti funkciók működését előzetes értesítés nélkül megváltoztassa. A felsorolt funkciók egy része csak a csapat adminisztrátorok számára érhetők el (pl. esemény létrehozása).
Az alapcsomagra regisztráló felhasználók egyszerre maximum 3 csapatban lehetnek csapattagok. Továbbá 1-1 csapatba maximum 25 főig engedélyezett a csapattagok felvétele az alapcsomaggal rendelkező felhasználók számára. Amennyiben a csapatlétszám eléri a 25 főt, úgy legalább egy csapattagnak aktív profi csomaggal kell rendelkeznie, hogy új tagot tudjon felvenni.
profi csomag: 12.990 Ft / év* (tartalmazza az ÁFA-t)
Alapcsomagon felül csapattagság további 3 csapatban (csapattagság összesen 6 csapatban). Új csapattagok felvétele max. 50 főig a felhasználó által adminisztrált csapatokba.
Továbbá azon csapatok számára, amelyek esetében a csapat alapítója érvényes "profi" előfizetéssel rendelkezik, akár naponta többször is küldünk összefoglalót email-ben a csapat üzenőfalára kikerült új bejegyzésekről.
(pálya) üzemeltetői csomag: 29.900 Ft + ÁFA / év*
Sportpálya adatlap létrehozása: pálya bemutató, kapcsolati adatok, sportolási lehetőségek, nyitvatartás, ártábla, képek feltöltése, üzenetek fogadása a meccselunk.com felhasználóitól (pl. pálya foglalási igény).
Egy üzemeltetői fiók 1 földrajzi helyszínen levő sportkomplexum kezelésére alkalmas, amely helyszínen, akár több önálló pálya is lehet.
* Az előfizetés érvényessége minden esetben az előfizetés napjátől számított 365 nap. Amennyiben a Felhasználó az előfizetés napján rendelkezik már korábbi, érvényes előfizetési csomaggal, úgy annak lejárata további 365 nappal hosszabbodik. Az előfizetési díj beérkezését követő 14. nap után az előfizetési díj visszatérítésére nincs lehetőség.

A rendszerben közétett tartalmakra vonatkozó szabályok és korlátozások

Az alábbi szabályok a Felhasználók által a rendszerbe feltöltött vizuális tartalmakra (képek, videók, grafikák) és a rendszeren keresztül megjelenített szöveges tartalmakra, üzenetekre egyaránt vonatkoznak.

 • A feltölhető képek száma és mérete függ a választott felhasználói csomagtól, de minden esetben maximálisan 500 kilobyte / kép, továbbá összesen maximum 10 megabyte kép tölthető fel egy Felhasználó által.
 • Kizárólag saját tulajdonú (saját készítésű) képanyag tölthető fel, vagy olyan fotó, amelynek készítője (jogtulajdonosa) felhatalmazta a feltöltőt, hogy az érintett anyagot felhasználja és publikálja.
 • Felhasználói Tartalmak esetében a Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy az elküldött Felhasználói Tartalomban szereplő személyes adatok, képmás érintettjeinek, valamint a szerzői műnek minősülő tartalmak esetében azok szerzőinek hozzájáruló nyilatkozatával bizonyítható formában rendelkezik, és kérés esetén azokat köteles a Szolgáltatónak bemutatni/átadni.
 • A Weboldalra történő kép feltöltésével a Felhasználó annak jogkövetkezményeit saját maga tekintetében ismeri és elfogadta.
 • Tilos feltölteni olyan képeket és tartalmat, amely bizonyos emberekre, embercsoportokra nézve esetlegesen sértő, visszataszító, félelmet vagy undort keltő, megalázó, uszító jellegű vagy gyűlöletkeltésre alkalmas lenne.
 • Tilos feltölteni nyílt vagy burkolt szexuális utalásokat tartalmazó, politikai, vallási propagandát megjelenítő, valamint direkt reklám célú felvételeket.
 • Tilos feltölteni olyan képeket, tartalmat vagy infografikákat, amelyek sértik a magántitokhoz, a személyes képmáshoz, valamint személyes adatokhoz kapcsolódó jogokat.
 • Embert felismerhetően ábrázoló fotókat csak akkor szabad feltölteni, ha az illető hozzájárulását adta ehhez, vagy ha felvétel nyilvános eseményen készült, illetve olyan tömegfelvétel, amelyen a kamera nem fókuszál kiemelten egyes emberekre vagy azok csoportjaira, csupán távolból, a környezet részeként jelenik meg.
 • Felhasználó más felhasználók által rögzített adatokat, képeket nem értékesítheti harmadik félnek.

A fenti korlátozásokba ütköző tartalmak feltöltése, a rendszeren keresztüli publikálása / megosztása esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az adott tartalmat azonnali hatállyal és minden értesítés nélkül törölje a nyilvános a rendszerből, az esetleges jogkövetkezményeket – a jog által biztosított lehetséges mértékig - pedig a tartalom feltöltőjére hárítja.
A Szolgáltató előzetes figyelmeztetés nélkül távolíthat el bármely írásos vagy vizuális tartalmat, hozzászólást ha:

 • tartalma jogszabályt sért
 • tartalma másokra nézve sértő vagy provokáló
 • a hozzászólás trágár szöveget tartalmaz, sérti a jó erkölcs, az etika és etikett írott és íratlan szabályait
 • korábban közétett, feltöltött vagy már eltávolított adatot, hozzászólást, tartalmat megismétel
 • a témája nem legális sport vagy szabadidő tevékenység szervezésével kapcsolatos
 • tartalma nem sportpályát, sporteseményt, vagy szabadidős tevékenységet hirdet
 • személyes adatot tartalmaz és a hozzájárulás/engedély bemutatása felhívás ellenére nem történt meg
 • az adat nem felel meg a valóságnak, félrevezető
 • kísérletet tesz a meccselunk.com működésének megzavarására vagy sérti a Szolgáltató üzleti érdekét, jó hírnevét

Szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal felhasználói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. Felhasználói jogsértés esetén a Szolgáltató együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

Adatkezelés, kapcsolattartás a felhasználókkal

 • A személyes adatok kezelés célhoz kötötten történik: a rendszer üzemeltetésével összefüggésben, a rendszer által biztosított szolgáltatások fenntartása érdekében szükséges (bővebben ld. az Adatkezelési Tájékoztatóban).
 • A Felhasználó a regisztrációval hozzájárul az által rögzített adatok tárolásához és rendszerben történő megjelenítéséhez.
 • A Felhasználók számára Szolgáltató jogosult hírlevelek vagy egyéb elektronikus levél formájában a rendszerrel kapcsolatos tájékoztatást, híreket vagy saját és partneri promóciós ajánlatokat küldeni.

Szolgáltatás fenntartása, szolgáltatói felelősség

A Szolgáltató a szolgáltatást mindig az adott pillanatban elérhető állapotban nyújtja. A Szolgáltató a szolgáltatás hibamentes működése érdekében minden lehetséges erőfeszítést megtesz. Ugyanakkor a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákat és ezek következményeit nem, vagy nem minden esetben tudja kizárni, vagy elhárítani (ilyen lehet például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, üzemszünet, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, mások által elhelyezett kártékony programok, mint például vírusok, férgek vagy hacker tevékenységek).
Továbbá a szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a meccselunk.com által megvalósított funkciókat, a rendszer működését a Felhasználók előzetes tájékozatása nélkül időről időre megváltoztassa. Szolgáltató törekszik rá, hogy ezek a változtatások a funkcionalitást ne érintsék hátrányosan.

 • Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért és veszteségekért, amelyek a weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek.
 • A honlapon szereplő adatok tájékoztató jellegűek, a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a rendszerben közzétett adatok pontatlanságából eredő károkért. A Felhasználó a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja.
 • Szolgáltató jogosult az ÁSZF-ben rögzített feltételeket megsértő Felhasználót a szolgáltatásból haladéktalanul kizárni és az általa létrehozott csapatokat, eseményeket, pályákat törölni.
 • Szolgáltató jogosult a weboldal elérhetőségét átmenetileg korlátozni, például (de nem kizárólag): hibaelhárítás, karbantartás, fejlesztések végrehajtása céljából.
 • Szolgáltató jogosult a saját hatáskörében a szolgáltatás felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről dönteni, a szolgáltatás fenntartásával kapcsolatosan kötelezettséget nem vállal. A szolgáltatás megszüntetése esetén a Felhasználókat előzetesen tájékoztatja, valamint az előre megfizetett, de a megszüntetést követő időszakra jutó arányos díjakat Felhasználó számára megtéríti, amennyiben az meghaladja az 2000 Ft-ot.
 • Szolgáltató jogosult a több mint 6 hónapja inaktív, ingyenes szolgáltatáscsomagot használó Felhasználó fiókját, általa létrehozott, de inkatív csapatokat, eseményeket, pályákat törölni.


Szerzői jog

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása. A www.meccselunk.com weboldal – így annak technikai megoldásai, minden tartalma, grafikai megjelenése – és maga a Szolgáltatás lényege és elemei szerzői jogi vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jogi védelem alatt állnak, a szerzői jogok jogosultja a Szolgáltató. A weboldal egészének vagy egyes részeinek magáncélú felhasználáson túli valamennyi felhasználása formája kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Fentiek alól kivételt képeznek a Felhasználók vagy külső partnerek által rögzített és publikált tartalmak.

kis türelmet kérünk, az oldal betöltése folyamatban